Om ThinkLinks

Årskurs
Informationssida
4 - uppåt Inlandsbanan info
5 - Gustav Vasa info
5 - 6 EU-länderna (BrightFlight)
6 - Naturfolk info
7 - 9 Uppfinningar info
7 - 9 Linné info
4 - 7 Göta kanal info
9 - gy Jorden runt på 80 dagar info
4 tom gy Initium - initiativlänkar info
ThinkLinks Nautilus 3 – en speciell handledning
ThinkLinks efter ämnesområde

ThinkLinks är namnet på ett läromedel som borde hetat TänkLänkar. Det engelska namnet används pga Internets begränsning av användandet av åäö. ThinkLinks är registrerat varumärke i Sverige.

Utvecklingen av ThinkLinks har finansierats av KK-stiftelsen.
Projektledare är Lars-Erik Åhman, Kristinehamn.
Läromedelsförlaget Educé administrerar sajten.
©1996-2003 Läromedelsförlaget Educé

ThinkLinks kan beskrivas som en kedja av Internetsidor som innehåller problem som måste lösas för att man ska kunna komma vidare i kedjan. För att lösa problemen måste eleverna söka kunskap i kartor, uppslagsböcker och på Internet.

Vad kan eleverna göra?

  De kan lösa problemen i en kedja. Om det finns tillgång till uppslagsverk och kartor i närheten av datorn kan eleverna arbeta kontinuerligt med en kedja. Låt dem helst arbeta tillsammans två - fyra vid en dator. Om datorn är placerad i en sal utan böcker blir många uppgifter svårare att lösa. En del svar kan eleverna säkert hitta på Internet, även om det inte är författarens tanke att alla svar ska sökas där.

  ThinkLinks är ett läromedel som skall ge eleverna träning i att söka kunskap. Emellertid ställs de ibland inför frågor som kan leda till ett fördjupande samtal och arbete. Därför är det naturligt att ibland få lämna en tänklänk för att ta tillvara ett sådant nymornat intresse.

Inlandsbanan
Detta är en historia om tre barn som får i uppdrag att rädda en nåjd som hålls fången av Vildmannen i en grotta i Dundret. Barnen kommer från en stad söderut och ska ta sig till Dundret på Inlandsbanan. Tretton vittror lägger ut svåra frågor och klurigheter längs banan. Barnen ska lösa dessa problem för att få fara vidare.
Till sidans topp

Gustav Vasa
Från Gustav Vasas uppväxt i Björboholm till begravningen i... Ta med kartbok, uppslagsbok och historiebok.

Klicka på granruskorna för att komma till framåt eller bakåt.
Ibland belönar Gustav sina medarbetare. Klicka på örtugen som finns på en del sidor, så hamnar den i din myntsamling.
Det är händer mycket i Sverige och ute i världen. Det är viktigt att hålla sig informerad även om det man får reda på inte alltid är till nytta just nu.

Till sidans topp

Naturfolk
Denna ThinkLink innehåller till att börja med en presentation av tre folk som försöker leva i samklang med naturen och enligt sin tradition. Du och din klass kan läsa och lösa några små uppgifter.
Till sidans topp

Uppfinningar
Till sidans topp

Carl von Linné
Botanik, historia och geografi. Något för alerta nior som vill ha lite extra att bita i innan de tvingas lämna grundskolan. Ställer frågor till sidor som länkas in från Uppsala universitets "Linné on line".
Till sidans topp

Jorden runt på 80 dagar?

Vi följer Passpartouts och Phileas Foggs ättlingar på 80-dagarsresa jorden runt under sisådär 80 minuter. Då det mestadels handlar om geografi är en kartbok lämpligt sällskap på färden.
Till sidans topp

Göta kanal
Fyra kamrater färdas på Göta kanal från Göteborg till Stockholm. De elever som vill kan sätta sig in i volymberäkning mm. Det är dock inte nödvändigt för att klara av uppgifterna. Geografi och historia i huvudsak. Årskurs fyra behöver assistans av läraren.
Till sidans topp

EU-länderna eller The BrightFlight
Här gäller det att medelst luftskepp ta sig till alla de 15 EU-länderna. Man kan välja vilket land man vill börja med och därefter ta sig till de övriga länderna i vilken ordning man vill. Varje lands sidor innehåller några frågor. Till de flesta av de svårare frågorna har lagts länkar till faktasidor.
Till sidans topp

Initium
Några korta teman

Uppfinningar Gymnasiet och uppåt
EU-länderna Åk 6 och uppåt
Berömda svenskar Åk 7 och uppåt

Till sidans topp

ThinkLinks efter ämnesområde

Svenska
SO (exkl geografi)
Geografi
Till sidans topp

Geografi

Sverige

Inlandsbanan åk 4

   • Värmland
   • Dalarna
   • Härjedalen
   • Jämtland
   • Lappland

Göta kanal åk 4–6

Naturfolk - samerna åk 4–6

Europa

Svenska och SO

Detta är ett försök att sortera ThinkLinks efter ämnesområde. Många ThinkLinks går inte att länka direkt till ämnet, utan man måste göra ett antal uppgifter först. Geografi har en egen sida.

  Svenska och samhällskunskap

   Samtliga ThinkLinks innehåller frågor om författare, kulturpersonligheter, politiker och/eller historiska händelser.

Till sidans topp

©1996-2005 Lars-Erik Åhman

Educé Publishing