Svenska och SO

Detta är ett försök att sortera ThinkLinks efter ämnesområde. Många ThinkLinks går inte att länka direkt till ämnet, utan man måste göra ett antal uppgifter först. Geografi har en egen sida.

    Svenska och samhällskunskap

      Samtliga ThinkLinks innehåller frågor om författare, kulturpersonligheter, politiker och/eller historiska händelser.

Matematik NO Geografi ThinkLinks Svenska SO E-post

©1999 Educé, Kristinehamn, Sweden