Brevet på örnens tars

Till barnen Philip, Margareta och Karin som jag en gång räddade från döden i en storm i fjällen!

Nu behöver jag er hjälp. Jag hålls fången av Vildmannen i en grotta i fjället Dundret. Tretton vittror vaktar mig. För att bli släppt ska var och en av dem få ett lösenord av er. Tretton lösenord! Vildmannen gör detta av elakhet. Han tror att jag är alltför stolt över att jag räddade er. Nu vill han få mig att krypa och be om hjälp, som han säger.

Det är min örn som är hos er nu. Jag kan tala med honom. Han heter Aquila. Jag sa till honom:

Framåt
Bakåt