Rött är så rätt! Man kan säga att den ålandska flaggan är som den svenska med ett rött kors till i mitten.