Sending over Råö:Transmitter: satellite ¤4Gf~f#23°mmFg;;please keep your radio silent while transmitting this message;;thank you

Bakom den här rälsbussen kopplade vi fast oss för över 30 år sedan fast just nu om du förstår...

Hej! Det är Karin.

Östersund är en fin stad. Förr byggde de hus på bara varannan tomt här. Ifall det började brinna så spred sig inte elden så lätt. På de tomma tomterna fick man ha sin köksträdgård.

Vi lämnar Östersund och Storsjöodjuret. Margareta tror att det finns en underjordisk förbindelse mellan Storsjön och Loch Ness. Där simmar storsjöodjuren. Det är hon inte ensam om att tro.

Vi har startat Aurora Borealis Time Disturbance och året är 1964. Vi åker bakom rälsbussen. Den avgick klockan 07.05.

Vi har åkt en mil rakt norrut. Du följer väl med på kartan?