Vittran ställer en fråga

Östersund var Sveriges minsta stad år 1800. 150 invånare hade den. Vilken var Sveriges minsta kommun 1999? (2746 invånare)

Örebro

Linköping

Bjurholm