Hej! Det är Karin. Vi håller på att försöka få lite skjuts framåt så vi slipper cykla. Det är Philips idé. Nu jobbar datorn så det durrar i den. Vi har skrivit att den ska söka efter en tidtabell. För järnvägen här. Det är knappt att jag kan skicka den här enkla e-posten, så ansträngd är datorn. Nu börjar den visa en gammal tidtabell. Den visar på 1964. Nu väljer Philip TimeError-Aura-AuroraBorealis i menyn. Vi sitter på dressinen och väntar på skjuts bak i tiden till 1964. Nu börjar det flamma runt om oss. Vi ser ingenti