Ett tack till

  • Aktiv Ferie, Lesjöfors
  • Biologiska museet, Stockholm
  • Järnvägsmuseum, Gävle
  • Nordiska museet, Stockholm
  • Riksantikvarieämbetet
  • SJ Kristinehamn
  • Tekniska muséet, Stockholm

med flera...