Jaså, det är dags för sista sidan!

Har du alla flaggor nu? Tjusigt jobbat!

Vill du skriva vad du tycker om BrightFlight EU?

Du behöver bara fylla i de rutor du vill.

Backa
Föregående sida
Klassens namn (t ex 5a)
Skolans namn
Hur många elever var med och löste ThinkLinks BrightFlight EU?
E-postadress
Kommun
Behövde läraren hjälpa till
Mycket
Ganska mycket
Lagom
Lite eller inget
Tyckte du/ni att BrightFlight var
Svår
Ganska svår
Lagom
Lätt
Tyckte du/ni att BrightFlight var
Rolig
Ganska rolig
Sådär
Trist
Vad tyckte du/ni mer? Skriv och berätta!