Instruktion sidan 1

När du skall arbeta med ThinkLinks EU The BrightFlight har du stor hjälp av kartboken. Titta på längdgraderna och breddgraderna.
Fler instruktioner