Instruktion sidan 2

När du flugit färdigt en sträcka får du en position. Titta härunder hur det ser ut.
Fler instruktioner