Instruktion sidan 1

När du skall arbeta med ThinkLinks EU The BrightFlight har du stor hjälp av kartboken. Titta på längdgraderna och breddgraderna.
Nästa sida
Fler instruktioner
Jag behöver ingen instruktion utan vill gå direkt till BrightFlight EU.