Instruktion sidan 4

När luftskeppet är framme ska du klicka på spaken för att lämna luftskeppet.
Du ser skillnaden på passen. Detta använder du om du redan har varit i landet och fått landets flagga. Det här passet klickar du på om du vill komma in i landet, lösa uppgifterna och få en flagga.
Fler instruktioner