Instruktion sidan 6

 

OBS!
Det går inte att avsluta mitt i och spara resultatet. Om du måste sluta innan du besökt alla länderna kan du göra så här:

Klicka på de flaggor du fått. Skriv upp bokstäverna som kommer fram.

Besök de övriga länderna vid ett senare tillfälle och få deras flaggor. Klicka fram de resterande bokstäverna och pussla ihop det dolda lösenordet.

Ny flyger vi!