Instruktion sidan 4

Glöm inte att klicka på landets flagga. Längst upp på sidan hamnar flaggorna från de länder du besökt. Du ska ha 15 flaggor + EU-flaggan.
När du ska lämna landet får du välja åt vilket håll du ska flyga. Du ska ta dig till länder där du inte varit förut.