Här gäller det att medelst luftskepp ta sig till alla de 15 EU-länderna. Man kan välja vilket land man vill börja med och därefter ta sig till de övriga länderna i vilken ordning man vill. Varje lands sidor innehåller några frågor. Till de flesta av de svårare frågorna har lagts länkar till faktasidor.

Tack till följande ambassader i Stockholm
Belgiens, Danmarks, Finlands, Frankrikes, Irlands, Nederländernas, Portugals, Spaniens och Storbritanniens för hjälp med fakta och bilder

Start

ThinkLinks | Lärarhandledning | Educé Publishing