ThinkLinks Naturfolk
Om tre folk som försöker leva i samklang med naturen och enligt sin tradition.

© Bilder på tipis och totem: Folkens muséum, Etnografiska Stockholm
© Text och webbdesign 1997-2005 Educé, Kristinehamn

ThinkLinks | Lärarhandledning | Educé Publishing