ThinkLinks Initium EU-land 1

Mellan två breddgrader är det ca 11 mil.

  • I Sverige tar du dig fram till 15:e längdgraden. Följ den till Tärnö.
  • Åk lite mer än 110 mil söderut längs 15:e längdgraden.
  • Du kommer då till ett land som nyss blev självständigt. Mynten i det landet heter tolar och stotin.
  • Sväng sydväst och åk över den ö där Napoleon 1814 fick nöja sig med att vara furste.

Fortsättning på nästa sida
ThinkLinks redaktion
Bakåt
©1997 Lars-Erik Åhman & KK-stiftelsen