Lösa
Följ en kedja i ThinkLinks Initium. Varje länk är författad av elever och/eller lärare. Lös problemen. Du får då ett lösenord som gör det möjligt att gå vidare i kedjan.

För att lösa problemen använder du huvudet, uppslagsböcker, kartböcker och Internet.
Sista sidan i en kedja har den här symbolen

Initium meny

©1997 Lars-Erik Åhman & KK-stiftelsen