Funktionerna för att göra egna länkar till ThinkLinks Initium är tagna ur drift.

Initium Menyn
ThinkLinks hemsida
Instruktioner för lösaren

©1997 Lars-Erik Åhman & KK-stiftelsen