ThinkLinks Initium

Berömda svenskar
Rekommenderas från årskurs 7 till ålderdomshemmet

Instruktioner för lösaren
Instruktioner för konstruktören
©1997 Lars-Erik Åhman & KK-stiftelsen