ThinkLinks Initium
Berömda svenskar

Länk 1

1924 spelade X med i en film byggd på en roman av Selma Lagerlöf. Skriv filmens namn i rutan

1927 spelade X med i en film byggd på en roman av Tolstoj. Skriv filmens namn i rutan

I X:s yrke kan man drabbas av ?-feber och ?-ljus. Skriv ordet som ska stå istället för ?

1925 spelades filmen "Den glädjelösa gatan" in. I vilken stad?

1926 kom X till en stad för att spela in film. Skriv andra bokstaven i stadens namn

http://www.educe.se/think/initium/.html

thinklinks@educe.se

©1997 Lars-Erik Åhman & KK-stiftelsen