Uppfinningar

En solvärmemaskin med panna och maskin. (Väldigt fritt och ickeparaboliskt tecknat.) Pannan och maskinen kommer från en ångmaskin som till vardags står på Tekniska muséet i Stockholm.

Måhända kunna denna tänklänk gifva snillet inspiration till att allas vårt problem med brist på energi lösa.

Solvärmemaskinen
(eller en woukpannas allsidighet)

Vid klart väder träffas jordytan av solstrålning med ett energivärde av 1 kW/m2.

Solmaskinen, som denna tänklänk handlar om, har sysselsatt flera konstruktörer. Bl a fransmännen Augustin Mouchot och Abel Pifre.

En av de främsta var dock svensk (X). På 1860-talet började denne svensk att experimentera på ett tak i New York.

1883, då X var 80 år, byggde han en solmaskin med en parabolisk rektangelformad spegel. Solstrålarna riktades mot en tubformad panna som drev en ångmaskin.

Uppfinnarens namn:


En ledtråd: varmluftsmaskin. Denna maskin konstruerade X ovetande om att bröderna Stirling höll på med samma slags varmluftsmaskin.

X:s solmotor kunde också driva en sådan varmluftsmaskin. (Kalorikmaskin, Stirlingmotor).


För att komma till nästa sida ska du skriva den svenske uppfinnarens efternamn (med små bokstäver och förstås med rätt antal s stavat) i URL:n härunder. Koppla dig dit sedan.

http://www.educe.se/think/initium/.html

©1997 Lars-Erik Åhman & KK-stiftelsen