Jordklotets breddgrader är jämnt indelade i 360°.

(Hur är längdgraderna indelade?

Mellan varje breddgrad är det lika långt. Runt jorden är det ca 4000 mil. Hur lång är en breddgrad?

Varje breddgrad är sedan delad i 60 minuter.

En sådan minut kallas för distansminut. Hur lång är den?

1 knop är farten 1 distansminut per timma.

Läs mer i Katjas loggbok.

Hur många sjömil hinner man på en timma om man kör i 5 knop?

Skriv svaret med bokstäver i rutan och klicka på enter.

 

Klicka på bilden
babord