Hej!

Jag heter Katja. Välkommen ombord på flotten Bellevue. När vi går Göta kanal ska du få förmånen att läsa i min loggbok. Klicka på loggboken på sidorna som du får fram till vänster så bläddrar loggboken här i denna delen.