Loggbok

Från Brosundet, som vi just nu passerar, till Spetsnäskanalen är det 2 sjömil. Om hur många minuter är vi framme om vi går med 4 knop?

??? minuter.