Loggbok

Längs hela kanalen går dragvägar. Förr gick hästar på dessa vägar och drog båtarna. Idag är de dragvägarna fina att cykla på. I trånga och krångliga passager i sjöarna byggdes murar där båtbesättningarna kunde dra båtarna när de inte kunde segla. Murarna kallas ledmurar.