Svenskar slavhandlare?

Visste du att det fanns ett svenskt fort i Afrika på 1600-talet. Fortet hette Karlsborg!!

Det var Svenska Afrikanska Kompaniet som byggde fortet. Louis de Geer ägde en stor andel i kompaniet. Fortet finns kvar än idag. det ligger Ghana.

Man vet inte säkert om svenskarna handlade med slavar.

Det här läste jag i "Johan Vilde i slavfortet". Det var en artikel på slutet i det albumet.