Läs ett stycke ur Första Moseboken från 25:e kapitlet.

Isak får två söner.

Den ene heter Esau.

Den andre har samma förnamn som Magnus De la Gardies far.

Fast bibeln stavar med k och De la Gardie stavar med c.