Går du på mellanstadiet och tycker att de första sidorna är svåra? Klicka bara framåt till första frågan. Svaret på den är kvadratmeter. Kommer du ihåg? Kvadratmeter. Är allt uppfattat? Då kör vi!

gira styrbord

En sådan här ratt tar dig till föregående sida. Babordssväng. Lösenordsruta. Du måste stava rätt och därefter trycka på enterknappen för att komma till nästa sida. Ta dig tid för ett experiment då och då.
En sådan här ratt tar dig till nästa sida. Styrbordssväng. Det här tecknet betyder att du kan få lots. Klicka på det om du inte får fram rätt svar.
Katjas loggbok får du snoka i ibland.
©1998 Lars-Erik Åhman&KK-stiftelsen.
Gäller både bilder, idé och text.
Produceras med stöd frånKK-stiftelsen.