babordstyrbord De går upp bland skjulen.

-Här är en tunna. Den är 10 dm hög och diametern är 5 dm.