babordstyrbord -Då skär vi bort lite.

-Jag tycker du skär lite väl häftigt.