Kasta loss och starta från början
Här kan du välja en del av ThinkLinks Göta kanal
Välj ett avsnitt av ThinkLinks Göta kanal. Naturligvis är det bäst att börja från början i Göteborg. Då missar du ingenting. Göta kanal är uppdelad i sex avsnitt:
Göteborg och Göta älv
Vänern
Göta kanal Västgötadelen
Vättern
Göta kanal Östgötadelen
Mem - Stockholm
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5
Del 6