KNOP

 

 

  Visste du att
   distansminut =
   nautisk mil =
   sjömil
  Visste du att
   1 knop =
   1 sjömil / timma
Jordklotets breddgrader är jämnt indelade i 360°.

(Hur är längdgraderna indelade?

Mellan varje breddgrad är det lika långt. Runt jorden är det ca 4000 mil. Hur lång är en breddgrad?

Varje breddgrad är sedan delad i 60 minuter.

En sådan minut kallas för distansminut. Hur lång är den?