Liten
skepparexamen
fråga 4

Först ska du klicka här för att få ett kodvärdebevis.

Knut och enhet för fart på sjömansspråk
Skriv svaret i rutan.

Glöm inte enter.

Använd maskintelegrafen för att slå back i maskin om du behöver gå till föregående sida.