Liten
skepparexamen
fråga 8

Först ska du klicka här för att få ett kodvärdebevis.

Sista frågan!
Vad kallas det som är rött på denna båt?
(Vid pilen)

Skriv svaret i rutan.

Glöm inte enter.

Använd maskintelegrafen för att slå back i maskin om du behöver gå till föregående sida.