Sir Francis Beaufort var engelsk amiral. Han levde 1774-1857.
Han gjorde en skala för mätning av vindhastigheten - Beaufortskalan.
.

"Vem kan segla förutan vind?"

Beaufort-skalan
i en lite avkortad version
Beau-
fort-
skalan
Vind-
hastig-
het i
m/s
Namn
Vindens verkningar
på land
till sjöss
på land
till sjöss
0 0-0,2 lugnt stiltje spegelblankt
1 0,3-1,5 svag vind nästan stiltje känns lite krusningar
2 1,6-3,3 lätt bris löven fladdrar vågorna bryts
3 3,4-5,4 måttlig vind god bris grenar vajar vågorna brusar lite
4 5,5-7,9 frisk bris små träd svajar långa skummande vågor
5 8,0-10,7 frisk vind styv bris stora grenat svajar havet mullrar, stora vågor
6 10,8-13,8 hård bris höga vågor, mycket skum
7 13,9-17,1 hård vind styv kuling svårt att gå mot vinden havet dånar
8 17,2-20,7 hård kuling kvistar bryts av skummet i strimmor
9 20,8-24,4 halv storm halv storm taktegel blåser av mycket höga vågor, vitt av skum
10 24,5-28,4 storm storm träd rycks loss
11 28,5-32,6 svår storm svår storm
12 32,7-36,9 orkan orkan Orkaner är sällsynta här. Skönt va?
13-17 37,0- orkan
babord styrbord