Nu ska du klicka på kodvärdesbevisen här till höger.
Då får du en bokstav i växel.
Bokstäverna bildar efternamnet på en amiral.
Skriv namnet i rutan och tryck på enter.
(8 bokstäver)
Bakåt