Liten
skepparexamen
fråga 7

Först ska du klicka här för att få ett kodvärdebevis.

Vad heter föremålet i den gula ringen?
Skriv svaret i rutan.

Glöm inte enter.

Använd maskintelegrafen för att slå back i maskin om du behöver gå till föregående sida.