Liten
skepparexamen
fråga 6

Först ska du klicka här för att få ett kodvärdebevis.

Vad heter den här tingesten?

Skriv svaret i rutan.

Glöm inte enter.

Använd maskintelegrafen för att slå back i maskin om du behöver gå till föregående sida.