Loggbok 30/6

Visste du att det tar 60 år för vatten som kommer in i Vättern att komma därifrån?

Sjön är 1912 km2.

Undrar om världens befolkning kan få varsin kvadratmeter på Vätterns is. Räkna ut det om du kan.

Sjön är 128 meter som djupast, fast där vi seglar är det grundare. Vaetur (Vättern på fornsvenska) betyder vatten.