Loggbok 2/7

Ulvåsa slott byggdes på 1700-talet. Redan på 1200-talet fanns här en gård som beboddes av den heliga Birgitta och hennes man.