Färdplan 3/7

Sträcka: Norsholm - Mem
15 M (sjömil)

Fart: 5 knop

Tidsåtgång per sluss:
20 minuter

Start: kl 9.00
Ankomst: kl 17.00