Telegram

Motala 20 november 1918

Svår sjökatastrof

Ångfartyg förlist på Vättern. Fartyget var på väg från Huskvarna med en last av symaskiner och järnspisar som skulle till Stockholm. Fartyget, som var byggt 1857, ansågs vara mycket säkert.

Efter att ha lastat potatis och frukt i Gränna gick hon vidare. Vädret var hårt och besvärligt. Båten var tungt lastad.

I den hårda vinden förskjöts lasten och fartyget gick i djupet med aktern före.

Ombord fanns 26 personer. Många av dem blev instängda i fartyget och kunde inte komma ut när det sjönk.

Bland de omkomna fanns en berömd konstnär, hans hustru och son. Hustrun hittades i salongen med sin son i famnen.