Caltha palustris

Att belmes är ett annat namn för talgoxe får du veta om du läser här! Då kan du också säga att den på latin heter
major.
Skriv alltid lösenorden med små bokstäver och tryck på enter!