Naturfolk
ThinkLinks Naturfolk handlar om Inuiter, Samer och Ojibwastammen. Lös problemen med hjälp av Internet, kartböcker och uppslagsböcker.

Kanske får du svar på de här frågorna när du löser problemen i ThinkLinks Naturfolk:

  • Är Pontiac bara ett bilmärke?
  • Att sarvis betyder rentjur visste du förstås. Men hur många ord finns det i samiskan som beskriver renen?
  • Hur klarar sig inuiten utan apelsiner?
  • Firar ojibwas Pow-wow nu förtiden?
  • Pratar alla samer samma språk?
  • Är det sant att USA:s högsta domstol år 1883 bestämde att indianer skulle räknas som utlänningar?
  • Är det sant att samebarn fick stryk om de talade sitt eget språk i skolan? I Sverige!
 

ThinkLinks hemsida.


Nästa sida

© Bilden på totempålen: Folkens muséum, Etnografiska Stockholm
©1997 Lars-Erik Åhman & KK-stiftelsen