Naturfolk
Ojibwa

De jagade vildren, myskoxe, älg och hjort. Med kanoten skördade man vildris. Frukt och gryn av olika slag ingick i kosten.

Lönnsirap
I stället för socker använde indianerna lönnsirap. På våren skar man en skåra i barken på lönnen. Indianerna samlade upp saven i spannar gjorda av björknäver.

C-vitamin
fick man bland annat från squash. På sommaren åt man den färsk och till vintern torkade man den.


Bakåt
Nästa sida

?

På engelska heter ren reindeer. Det finns ett annat namn på den amerikanska renen. Namnet kommer från algokin-språket. Skriv namnet på rad 9.

På engelska heter älg elk. Det finns ett annat namn på den amerikanska älgen. Skriv namnet på rad 10.

¤

Hälsa på hos Rose Edwards. Hon är ojibwaindian. Hon har fått många utmärkelser för sina vackra web-sidor. Vänta tills hela sidan är inläst och ställ in högsta ljud på datorn.

Läs om indianernas mat och jakt i boken Nordamerikas indianer skriven av David Murdoch.

© 1997 Lars-Erik Åhman & KK-stiftelsen