Naturfolk
Ojibwa

Ojibwafolket tog till vara allt på de djur de sköt. Av skinnet gjorde de vackra kläder. Skorna, eller kanske man ska säga tofflorna, syddes ihop med senor. Vi använder fortfarande namnet på dessa tofflor.

När ojibwaindianerna gick i skogen tittade de efter fina björkar. De skalade av nävret. Av det gjorde indianerna kanoter, tipis och kärl.

Kanotens
spant och tvärträ gjordes av cederträ. Nävret syddes ihop med rottrådar. För att kanoten inte skulle läcka så tätades skarvarna med grankåda.

Tipins
näver syddes också ihop med rotrådar och tätades med kåda och tran. Av småträd gjordes stommen. Sedan rullades barken ut runt stommen. Utanpå lades störar för att inte nävret skulle blåsa bort. I mitten av tipin fanns en eldstad.

Wigwam
är namnet på ett hus som till formen liknar iglon. En wigwam är rymligare och stadigare än tipin.

Läs om hur man bygger tipi och wigwam i boken Hus av bark och näver av Bonnie Sheme.


?

Namnet på indianernas skinntofflor skriver du på rad 11.

¤

Läs om hur hunden kom till indianerna. Samtidigt får du träna engelska. Gratis!

Indianernas när, var, hur är boken för dig som vill veta mycket mer. Erik "Uncas" Englund började skriva boken. Han var Sveriges kunnigaste indianexpert. Han berättade sanningen om hur illa indianerna blivit behandlade av de vita.

Han dog 1973. Yvonne Svenström, som en gång tävlat mot Erik Englund i TV:s Utmaningen, skrev färdigt boken.

(Den riktige Uncas levde på 1600-talet. Han var hövding och blev hatad för sitt samarbete med de vita.)

Bakåt
Nästa sida

© 1997 Lars-Erik Åhman & KK-stiftelsen