Naturfolk
Ojibwa

Powwow är namnet på dansfester där förr medicinmannen var huvudpersoner. Nu är det stora fester för indianerna.Några bilder. Några bilder till.

Potlach var en annan sorts fest. För att bli omtyckt i stammen så ordnade man en fest där man skänkte bort allt man ägde. Pilbågar, tipi, spjut, skinn och smycken skänktes bort på festen. Fast blev man bjuden på en sådan fest måste man hålla en likadan fest senare. Då skulle man skänka tillbaka dubbelt så mycket som man fått.

Så om den förste som bjöd till fest var fattig en tid så blev han rik snart igen.


!

Squaw är algonkinspråk och betyder indianhustru.

Tomahawk vet du ju att det betyder stridsyxa!

Totem betyder skyddsande.

Wampum var ett slags pengar av slipade snäckskal.

¤

Berättelsen om varifrån Chicago fick sitt namn och hur det kan gå för indianfruar som i ilska rymmer från tipin.

Bakåt
Nästa sida

© 1997 Lars-Erik Åhman & KK-stiftelsen