Naturfolk
Ojibwa

Indianernas tidiga historia skrevs inte ner, utan berättades vid kvällselden. Så är det känt att ojibwas på 1400-talet troligen bodde vid Atlantkusten. På 1500-talet flyttade de till områdena runt de Stora sjöarna.

Indianerna i Amerika har oavbrutet trängts tillbaka av den vite mannen. Fransmän började kolonisera ojibwas land 1540.

På 1700-talet övertar engelsmännen områdena runt de Stora sjöarna. Indianerna får det sämre. Så startar Pontiacs krig.

Pontiac var hövding över ottawastammen. Hans mamma var ojibwa. Han ledde ett krig med över 400 hövdingar mot engelsmännen på 1700-talet. Ojibwastammen var med i kriget.

1795 tvingas indianerna ge bort stora områden.

1808 vill shawneehövdingen Tecumseh ena alla indianstammar i Nordamerika. Ojibwas går med. I Tippicanoe i Indiana byggs en stad med Tecumsehs högkvarteret. Amerikanerna anfaller och bränner staden.

1883 bestämmer USA:s högsta domstol att indianerna skall räknas som utlänningar!

I många av indianreservaten räckte maten inte till. De vita hade nästan utrotat buffeln. Indianerna fick inte lämna reservaten utan tillstånd.

?

Indianernas motstånd mot de vita knäcktes helt då amerikanska soldater sköt ihjäl över 300 män, kvinnor och barn år 1890.

År 1973 blev det oroligheter mellan indianer och amerikansk polis på samma plats.

Skriv platsens namn på rad 12.

¤

Några länkar till 1890:

Läs om ojibwaprinsessan Hanging Cloud som fick bli krigare och bära pil, båge och spjut och vara med i männens krigsdanser .

Bakåt
Nästa sida

© 1997 Lars-Erik Åhman & KK-stiftelsen